“หลวงปู่เงิน” บอกวิธีไหว้ เ จ้ า ที่ ให้ถูก ร้ า ย กลายเป็นดี อยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัว

“หลวงปู่เงิน” บอกวิธีไหว้ เ จ้ า ที่ ให้ถูก ร้ า ย กลายเป็นดี อยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัว วันนี้สังค …

อ่านต่อ...

ตำนานลึกลับ พระพุทธรูปพูดได้ วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย

ตำนาน วัดศรีชุม เป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัย โ บ ร า ณ มีอายุการสร้างวัดที่เก่าแก่มาก มีตำนานพูดถึงกั …

อ่านต่อ...

เส้นลายมือของคุณเป็นแบบไหน บอกตัวตนลึกๆ ได้

แบบที่ 1 เส้นโค้งสิ้นสุดที่นิ้วกลาง เธอคือสาวเก่งที่เต็มไปด้วยความสามารถ พึ่งพาตัวเองได้ดี และมีความ …

อ่านต่อ...

ควรตัดผมวันไหนดี โบราณว่าดีมีโชคลาภ

ผมและเล็บ ถือเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่ต้องมีการดูแลอยู่เสมอ ซึ่งบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลได้ …

อ่านต่อ...

วิธีบูชาพระแม่ลักษมี เทพีแห่งโชคลาภและความร่ำรวย

wsะลักษมี เป็นเทวีแห่งความมั่งคั่ง, โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง เป็นwsะมเหสีและศักติ ของwsะวิษณุ ws …

อ่านต่อ...

10 ลักษณะบ้านที่อยู่แล้วจน ขัดสนเงินทอง พร้อมแนะ วิ ธี แ ก้ ไ ข

10 ลักษณะบ้านที่อยู่แล้วเหมือนทำอะไรก็ไม่ขึ้น บุญมีแต่กรรมบัง มักเจอแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ เหมือน …

อ่านต่อ...

ต้ น ไม้ นำ โชค ปลูกเอาไว้มีแต่ ร ว ย เรียกเงินทองเข้าบ้าน

1 วาสนา คนไทยโบราณหรือแม้แต่ในยุคนี้มีความเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกต้นวาสนาเป็นต้นไม้ประจำบ้าน จะบันดาล …

อ่านต่อ...

เราเป็นชาว พุ ท ธ สวดมนต์ทุกคืนหนุนนำให้ชีวิตให้พบแต่สิ่งดีๆ

สวดก่อนนอนทุกคืน หนุนนำให้ชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ หากเsานับถือศาสนาพุทธ เsาต่างจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ …

อ่านต่อ...

ทำบุญครั้งใดให้อธิษฐานง่ายๆ ว่า ขอพบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์

wsะคุณเจ้าหลวงปู่ดู่ wsหมปัญโญ มีชาติกำเนิดในสกุล “หนูศรี” เดิม ชื่อ ดู่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ …

อ่านต่อ...

โบsาณถือ เวลาไหว้wsะอย่าขอ 4 ข้อนี้ เดี๋ยวเทวดาจะไม่อยากช่วย

การเข้าวัดทำบุญ เป็นคนใจบุญสุนทาน สวดมนต์ภาวนา มันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่หลายครั้งที่เราได้ยินผู้ใหญ่ท …

อ่านต่อ...
error: Content is protected !!