เพาะวิธีนี้ 7 วันปลูกได้ รอดทุกต้น

เพาะเมล็ดมะละกอ ให้งอกไวทุกต้น 7 วันงอกพร้อมปลูก

การเพาะการขย ายพันธุ์มะละกอนั้นไม่ย ากเลย วันนี้สังคมออนไล์มีวิธีเพาะมาฝากเพื่อนๆ เพียงแค่เอาเมล็ดมาจากมะละกอที่สุกดีแล้วมีสภาพสมบูรณ์มาเพาะ หรือจะหาซื้อเมล็ดแบบซองมาปลูกก็ตามแต่สะดวกเลย อย ากจะปลูกสายพันธุ์อะไรก็ใช้วิธีนี้ได้หมดเลย มีขั้นตอนในการเพาะง่ายมาก ๆ ใช้เวลาเพียงแค่ 7 วันเท่านี้ก็เจริญเติบโตพร้อมนำไปปลูกได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียมในการเพาะ

1 เมล็ดมะละกอแห้ง

2 น้ำอุ่น 1 แก้ว

3 กล่องพลาสติกมีฝาปิด

4 กระดาษทิชชู่

การเพาะต้นมะละกอ

ก่อนอื่นเอาเมล็ดมะละกอแห้งที่เตรียมไว้เทลงไปแช่ในนํ้าอุ่น 1 คืน จากนั้นเอากล่องพลาสติกมาแล้ววางกระดาษทิชชู่ลงไป 3 แผ่น พรมน้ำให้ชื้น เสร็จแล้วเอาเมล็ดมะละกอที่แช่ครบตามเวลาแล้ววางเรียงลงไปในกล่องเลย

จากนั้นเอากระดาษทิชชู่มาวางทับบนเมล็ดอีก 3 แผ่น พรมน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง ทำการปิดฝากล่องแล้ววางพักเอาไว้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ รอให้งอกก็เปิดฝาออกมาแล้วนำไปลงถุงชำได้เลย

การเตรียมพื้นที่ปลู

ดินปลูกที่ต้นมะละกอชอบนั้นจะต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง หากน้ำท่วมจะทำให้เ หี่ ย ว เฉาแล้วอาจจะไม่โต ฉะนั้นก็หากจะปลูกควรจะทำให้น้ำไม่ขัง

หลุมปลูกนั้นหากอยู่ในพื้นที่ดินตื้น แน่น ก็ให้ขุดหลุมประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร แล้วตากดินไว้ก่อน 7 วัน จากนั้นเอาปุ๋ ยคอกมารองพื้นหลุม แต่ถ้าหากหน้าดินลึกหน่อย มีความร่วนซุย เนื้อดินไม่แน่น ก็ขุดปกติแล้วรองด้วยปุ๋ ยคอกเหมือนกัน แต่ว่าไม่ต้องขุดหลุมลึกมาก ส่วนระยะห่างในการปลูกนั้นอยู่ที่ 3 x 3 เมตร หรือประมาณ 2.5 x 3 เมตร

การปลูกต้นมะละกอ

ในช่วงที่เหมาะแก่การปลูกมะละกอนั้นจะเป็นหน้าฝนเพราะว่าจะทําให้มีนํ้าเพียงพอ มีฝนช่วยรดน้ำ ทำให้ต้นมะละกอตั้งต้นได้เร็ว ต้นกล้ามะละกอที่เหมาะจะปลูกนั้นควรมีอายุ 1 เดือน หลังการงอก มีใบแท้ออกมา 4 – 6 คู่ก่อนค่อยย้ ายไปปลูกได้ วางต้นกล้าลงหลุมปลูกแล้วกลบดินให้เรียบร้อย หากปลูกแบบไม่ยกร่อง ก็ให้ขึงเชือกหรือกะแนวปลูกให้ได้แนวเดียวกัน แล้วขุดหลุมลึกให้พอเหมาะ เวลากลบดินไม่ต้องแน่นมากก็ได้เอาแค่พอต้นไม่โค่นล้ม แล้วรดน้ำหลังการปลูกได้เลย

ในช่วงแรก ๆ ของการปลูกมะละกอนั้นจะต้องรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ 2 ครั้ง/วัน ในเวลา เช้า – เย็น แล้วพอเราปลูกไปได้ประมาณ 2 เดือนแล้วค่อยปรับมาเป็นรดวันละ 1 ครั้งก็พอหรือถ้าวันไหน ช่วงไหนฝนตกบ่อย ๆ ก็ไม่ต้องรดน้ำเลย พอถึงในช่วงติดด อก ติดผล 1 – 2 เดือน กลับมาให้น้ำ 2 วัน/ครั้งแบบเดิมเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นมะละกอต้องการนํ้ามากขึ้น ส่วนปุ๋ ยนั้นให้เป็นปุ๋ ยคอก 1 กิโลกรัม/ต้น แบ่งให้ 3 ระยะ ในระยะแรกก็ให้หลังการปลูกแล้วตั้งต้นได้แล้ว ระยะก่อนการติดด อก และระยะก่อนการติดผล แล้วหลังจากนั้นก็ให้ปุ๋ ยอินทรีย์ 2 เดือน/ครั้ง เพิ่มเข้ามาก็ได้

จะเห็นได้ว่าต้นมะละกอนั้นเจริญเติบโตได้เร็วเหมือนกัน อยู่ได้แทบจะทุกสภาพดิน เว้นแต่ดินตรงนั้นจะไร้ธาตุอาหารจริง ๆ สิ่งสำคัญอย่ างหนึ่งคือน้ำจะต้องมีเพียงพอต่อต้นมะละกอที่ปลูกด้วย

เพื่อนๆลองทําตามขั้นตอนที่แนะนํามาทั้งหมดนี้ได้เลยนะคะ

เรียบเรียงโดย สังคมออนไลน์

แหล่งที่มา kasetchaoban

Facebook Comments