วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

เทคนิคบังคับให้มะม่วงออกผลได้ตลอดทั้งปี

เทคนิคบังคับมะม่วงนอกฤดู ให้ติดผลดก

มะม่วงนั้นทานได้ทานดีกันในทุกช่วงเลยก็ว่าได้ และยิ่งเป็นช่วงนอกฤดูอาจจะหาทานย ากสักหน่อย สวนไหนที่ปลูกได้ผลผลิตในช่วงนี้นั้นจะได้ราคาดีเป็นพิเศษเลย วันนี้สังคมออนไลน์มีวิธีบังคับให้มะม่วงออกผลนอกฤดูมาบอกเพื่อนๆ โดยเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ไม่ต้องซื้อปุ๋ยราคาแพงๆ

ซึ่งมาจากปุ๋ ยหมั กและมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้นั่นเอง โดยปุ๋ ยที่ใช้บํารุงมะม่วงให้ติดผลดกในช่วงนอกฤดูนั้นจะเป็นนํ้าหมั กมูลสุกร ช่วยบำรุงได้ดีมากทีเดียว

สูตรการทำน้ำ ห มั ก มู ล สุ ก ร 

– น้ำล้างค อ ก ห มู/มูลสุกรปริมาณ 100 ลิตร

– ผลไม้สุก 10 กิโลกรัม

– กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนการทำ

เอาส่วนผสมทั้งหมดที่ได้มานั้นรวมกันแล้วหมั กเอาไว้ประมาณ 7 – 15 วัน เท่านั้นก็สามารถนำออกมาใช้ได้แล้ว

การนำไปใช้งาน

พอเราเก็บผลผลิตในฤดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วง รดน้ำ ให้ปุ๋ ยใหม่ จะเริ่มมีการแตกใบใหม่ พอใบมะม่วงเริ่มแก่ก็ให้ใช้น้ำห มั ก มู ล สุ ก รนั้นราดเลยแล้วทิ้งไว้ 50 วัน

โดยเวลาใช้นั้นจะใช้น้ำหมั ก 1 ลิตร ผสมกับน้ำเปล่า 50 ลิตร ก่อนจะนำไปใช้ และฉีดบำรุงต้นมะม่วงใบแก่ เป็นการช่วยเร่งดอ ก ผล ให้ตกผลดกมากขึ้น ขั้วเหนียวดอ กไม่ร่วงง่าย โดยใช้ 1 ครั้ง/สัปดาห์

และควรใช้ในเวลาเย็น ๆ ใช้ไปเรื่อย ๆ จนมะม่วงติดผลดกแล้วก็หยุดได้

สำหรับการใช้มูลสุกรมาเป็นน้ำห มักรดบํารุงต้นมะม่วง
นั้นจะเป็นการบังคับให้มะม่วงติดผลได้แม้จะเป็นช่วงนอกฤดูก็ตาม และยังเป็นสูตรที่ไม่มีส ารเคมีอัน ตรายเลยด้วย นอกจากต้นมะม่วงก็เอาสูตรนี้ไปรดบำรุงไม้ผลชนิดอื่น ๆ ด้วยได้เช่นกัน

การใช้งานน้ำ ห มั ก มู ล สุ ก รกับพืชผัก
หากปลูกผักนั้นให้ใช้น้ำห มักไปแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนจะนําไปเพาะจะช่วยให้มีอัตราการงอกสูงขึ้น เจริญเติบโตได้เร็ว โดยจะใช้น้ำห มัก 1 ส่วนผสมน้ำเปล่า 20 ลิตร แล้วก็เอาเมล็ดผักมาแช่ได้เลย แช่สัก 6 – 12 ชั่ วโมง แล้วก็หว่านเพาะได้เลย

การใช้น้ำห มักมูลสุกรกับไม้ผลต่าง ๆ
สำหรับการใช้บำรุงทางใบนั้นจะใช้น้ำหมั ก 1 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 10 – 20 ลิตรผสมส ารจับใบแล้วนำไปฉีดพ่นได้เลย พ่นในตอนเช้าหรือเย็น เพียง 1-2 ครั้ง/เดือนน จะทำให้พืชแตกกิ่งก้านใบออกมาเป็นทรงพุ่ม พร้อมทั้งให้ด อกผลได้ดีอีกด้วย ส่วนการบำรุงทางดินก็ใช้น้ำห มักเจือดางด้วยน้ำ 10 เท่า รดบำรุง 1 – 2 ลิตร/ต้น เดือนละ 2 ครั้ง จะช่วยให้เจริญเติบโตได้ดี

การใช้น้ำหมั กมูลสุกรกับไม้ด อก
กับไม้ด อกก็ใช้ได้เหมือนกันฉีดพ่นทางใบจะใช้สูตรน้ำห มักมูลสุกร 1 ลิตรผสมน้ำเปล่า 10 – 20 ลิตร สา รจับใบ 3 – 5 ซีซี คนให้เข้ากันแล้วฉีดพ่นในตอนเช้าหรือเย็น 1 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนการบำรุงทางดินนั้นจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรมาเจือจางกับน้ำเปล่า 10 เท่าแล้วรด 2 ลิตร/ต้น 1 ครั้ง/สัปดาห์เช่นกัน

ทั้งหมดนี้เป็นการใช้น้ำห มักมูลสุกรบำรุงต้นไม้ชนิดต่าง ๆ สำหรับมะม่วงอย ากให้ผลดกในช่วงนอกฤดูก็เอาวิธีนี้ไปปรับใช้ได้เลย

เรียบบเรียงโดย สังคมออนไลน์

แหล่งที่มา kasetchaoban

Facebook Comments
error: Content is protected !!