วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

อ ย่ าพึ่งคิดลาออ กจากงานเด็ดขาด หากคุณยังไม่มี 5 สิ่งนี้

การลาออกจากงานเพื่อหางานใหม่เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถทำได้ แต่อย่าลืมว่าในช่วงนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ใครหลายคนเลิกคิดเรื่องการลาออกและหางานใหม่ไปชั่วคราว โดยเฉwาะคนที่ใช้เหตุผลว่า เบื่อ หรือเกลียดงานที่ทำ

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนคิดที่อย ากจะลาออ กจากงาน ไม่ว่าจะเป็นการเบื่อที่ทำงานเดิมๆไม่ค่อยชอบหัวหน้า หรือเบื่อที่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะออ กไปทำงาน ไม่มีอิสระจะไปไหนก็ไม่ได้ งานที่รับผิ ดชอบก็เสร็จแล้ว

แต่วันไหนเจ้านายนึกอย ากจะให้ทำอะไรก็สั่งมาทำงาน มาตั้งหล า ยปีขนาดประหยัดยังไม่ร ว ยสักที หรือ กว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ละขั้นนี่ ทำไมมันย ากเย็นขนาดด้วยเหตุนี้ทำให้หล า ยคนไม่อย ากจะทนทำงาน

อย ากจะลาออ กไปทำธุระกิจส่วนตัวบ้าง หรือบางคนอย ากจะกลับไปพักผ่อนบ้างเพราะเหนื่อยกับการทำงาน มามาก แต่สำหรับการที่เราจะออ กจากงานนั้น บางครั้งมันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเลยสักนิดเมื่อไม่ได้ทำงาน แล้วเราจะเอารายได้มาจากไหน จริงไหม?เพราะฉะนั้นแล้ว หากว่าคุณคิดจะลาออ กจากงาน ต้องคิดให้รอบคอบ และเตรียมความพร้อมในหล า ย ๆ ด้าน

คนที่เบื่องาน หรือเกลียดงานที่กำลังอยู่อาจกำลังมีความรู้สึกว่า ถ้าลาออกจากงานตอนนี้มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่า มี เ งิ น เดือนที่ดีกว่า รวมถึงได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับชีวิต แต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแบบนี้ การเปลี่ยนงานอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในเวลานี้

1 เงินสำรอง หรือเงินเก็บจำนวนเพียงwอที่จะสามารถอยู่รอ ดได้

หลังจากที่เราได้ลาออ กจากงานที่ทำนั้น แน่นอนว่าในทุกก้าวของการใช้ชีวิตย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ได้รับ เ งิ น เดือนประจำเหมือนก่อนหน้านี้แล้วในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ

ที่เราตั้งใจเอาไว้อาจจะสำเร็จ หรืออาจจะล้มเหลวก็เป็นได้ คุณควรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา คุณจะต้องมีแผนในการรับมือเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่คุณจะต้องเรียนรู้ไว้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมี เ งิ น เก็บให้wอไว้สำหรับใช้ย ามจำเป็น ถ้าหากธุรกิจที่คุณทำล้มเหลวคุณจะได้มี เ งิ น ในการตั้งตัว

2 หนทางทำอาชีพเสริม

หากใครที่มีความคิดว่าจะลาออ กจากงาน แต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ออ กมาแล้วเราจะทำอะไร เลิกคิดไปเลยเพราะในบางครั้งเราตัดสินใจลาออ กจากงานด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิด

3 ความรู้ความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่ง

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ หากคิดที่จะออ กมาทำธุรกิจของตนเอง ออ กมาเป็นเจ้านายตัวเองความรู้ความชำนาญ และความสามารถที่เรามี จะนำไปสู่อาชีพ จะนำไปสู่ธุรกิจที่เราอย ากทำ

4 เป้าหมายและแผนการ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

หากคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิต การเดินทางของคุณในแต่ละวันนั้นก็ย่อมไม่มีค่า ลองนึกภาพดูเล่น ๆ ว่า คุณต้องขับรถออ กจากบ้าน โดยมีน้ำมันอ ย่ างจำกัดแต่คุณขับรถไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหน ต้องขับกี่ชั่ วโมงการทำธุรกิจก็เช่นกัน คุณทำไปเรื่อย ๆ แต่คนไม่มีจุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจซึ่งไม่ต่างอะไรจากการนั่งทำงานประจำ

5 แผนสำรอง หรือแผน B ถ้ามีแผน C ด้วยยิ่งดี

ไม่ว่าจะทำอะไรการทำงาน หรือ การใช้ชีวิตย่อมมีความเสี่ยงย่อมมีโอกาสสำเร็จ และมีความผิ ดพลาดที่wอ ๆ กัน หากเรามีปัญหาเข้ามา เราไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอ ย่ างไรสิ่งที่เราควรมีและสิ่งที่เราควรคิดไว้คือแผนสำรองแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้น ต้องมีแผนสำรอง เพื่อสำรองไว้เสมอ

บางครั้งความรู้สึกที่อยากหางานใหม่มักเกิดจากความรู้สึกเบื่องาน และไม่wอใจงานที่ทำอยู่ จนกลายเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนงาน แต่แน่นอนว่าความรู้สึกเบื่อ และไม่wอใจ ย่อมสร้างอารมณ์ที่เป็นลบเมื่อพูดถึงงานที่ทำอยู่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องดี โดยเฉwาะในการสัมภาษณ์งานที่ผู้สัมภาษณ์ก็ต้องถามว่าทำไมถึงลาออกจากงานที่ทำอยู่ ทำไมถึงอยากเปลี่ยนงาน ถ้าคุณอธิบายโดยใช้อารมณ์เป็นหลัก อาจทำให้โอกาสที่ได้งานลดลง เพราะบริษัทต่างๆ ย่อมอยากได้พนักงานที่มีความรู้สึกในแง่บวกมากกว่าอยู่แล้ว

หากคุณรู้สึกไม่wอใจกับงานที่ทำอยู่ อย่างแรกที่ควรทำคือลองพิจารณาดูก่อนว่าจริงๆ แล้วคุณไม่wอใจเนื้องานที่ทำ หรือไม่wอใจปัจจัยอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกันแน่ บางครั้งคุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาความไม่wอใจได้ โดยไม่ต้องลาออกจากงานก็ได้

บางครั้งการทำงานภายใต้ปัญหา และความรู้สึกไม่ชอบอาจกลายเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของตัวเอง ทั้งการสื่อสาร การต่อรอง และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะได้จากการเจรจา และต่อรอง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน โดยบางครั้งหากการทำงานมีภาพรวมที่ดีขึ้น คุณอาจไม่จำเป็นต้องคิดหางานใหม่อีกแล้วก็ได้

ที่มา forlifeth

Facebook Comments
error: Content is protected !!