วิธีทำแกลบดํา เพื่อทำปุ๋ยปลูกพืช มีประโยชน์มาก

วิธีสุดเจ๋ง ทำแกลบดำไว้เพื่อทำปุ๋ยหมัก

แกลบเผ าหรือแกลบดำนับว่ามีประโยชน์มากในด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทําปุ๋ยหรือเป็นส่วนผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้ เพราะแกลบดำหรือแกลบเผ าจะช่วยปรับระดับความสมดุลในดินให้เป็นค่าปานกลาง (ไม่เป็นกรดและด่าง) เหมาะสำหรับการปลูกพืช มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำและรักษาความชื้นได้ดี

ข้อแตกต่างระหว่าง แกลบดำ กับเถ้าแกลบ ถ้าเราเผ าแต่พอดีก็จะได้แกลบดํา หรือถ่านแกลบซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกลาง หากถ่านแกลบได้รับความร้อนหรือเผาไหม้นานกว่านั้นก็จะกลายเป็นเถ้า ซึ่งมีความเป็นด่างสูงเมื่อนำไปชำต้นไม้จะโตช้า

วิธีทำแกลบดํา

– หาวัสดุอุปกรณ์มาให้พร้อม เช่น ปี๊ป,สังกะสี,แกลบดิบ ตัดปี๊ปให้มันรูปลักษณะเตา พร้อมฉลุให้เป็นรูรอบๆ ปี๊ปเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น

– ทำการเชื่อมเหล็กยึดเพื่อทำเป็นฐานวางบนเตา

– ฉลุช่องด้านบนของปี๊บให้มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าสําหรับสวมป่องควันอสําหรับทําปล่องระบายควัน

– จุดไฟด้านในเตาปี๊ป

– สวมป่องระบายควันที่ด้านบนของปี๊บ

– สุมแกลบดิบให้รอบกองไฟ ถ้าตรงไหนลุกเป็นไฟให้รีบเอาแกลบดิบเข้าไปสุมเพิ่ม เพราะหากไฟไหม้ก็จะกลายเป็นเถ้า

– พูนแกลบให้สูงเพื่อให้ได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอ

– รอจนแกลบดำถูกเผ าไม้จนเป็นสีดําทั่วกองแล้วก็ใช้นํ้าฉีดดับความร้อนเมื่อแกลบดําได้ที่

– รดน้ำให้ทั่วและตากทิ้งไว้ให้แห้งรอให้เย็น ถือว่าใช้ได้

แหล่งที่มา r-sim100

Facebook Comments