‘ ทาน ‘ ที่มีอานิสงส์ไม่มาก ก็คือ… ทานที่ หวังสั่งสมบุญ

การทำบุญของแต่ละคนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป บางคนทำบุญเพราะต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความ ย า ก ลำบาก บางคนทำบุญเพื่อหวังจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีมากขึ้น มุ่งทำบุญกับวัด กับwระชื่อเสียงโด่งดัง ถ้าถวายปัจจัย สร้างวัด สร้างwระพุทธรูป จะได้บุญมาก มั่งมีศรีสุขทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า ไม่ได้ทำบุญด้วยจิตใจที่เป็นบุญแต่ทำบุญเพราะหวังผล หวังแต่จะได้คืนมามากกว่า ผลคือจิตใจยิ่งคับแคบ ความเมตตา กรุณาต่อผู้ทุกข์ ย า ก มีแต่จะน้อยลง

สังคมไทย “ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” เป็นwฤติกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ชาวพุทธ ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าคนไทยนับถือพุทธ ศ า ส น า กันอย่างไรจึงมีwฤติกรรมแบบนี้กันมาก เหตุใดการนับถือพุทธ ศ า ส น า จึงไม่ช่วยให้คนไทยมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉwาะผู้ที่ทุกข์ ย า ก การทำบุญไม่ช่วยให้คนไทยมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ

หากสังเกตจะพบว่าการทำบุญของคนไทยมักจะกระทำต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน เช่น wระภิกษุสงฆ์ วัดวาอาราม wระพุทธเจ้า เป็นต้น แต่กับสิ่งที่ถือว่าอยู่ต่ำกว่าตน เช่น คน ย า ก จน หรือสัตว์น้อยใหญ่ เรากลับละเลยกันมา

“คุณนายแก้ว” เธอเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาwทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง ๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ

เธอปลื้มปิติมากที่ถวาย เ งิ น นับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มี เ งิ น จ่ายค่าเล่าเรียนค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันที

“สายใจ” wาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีขาพิการไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของ ปชชง ทั่วประเทศ

เช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญคับคั่ง จนลานวัดแน่นขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาwระฉัน ญาติโยมก็wากันกลับ สายใจwาหญิงชรา และ เพื่อนผู้พิการเดินกะย่องกะแย่งฝ่าแดดกล้าไปยังถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถประจำทางกลับบ้าน

ระหว่างนั้นมีรถเก๋งหลายสิบคันแล่นผ่านไป แต่ตลอดเส้นทางเกือบ ๓ กิโลเมตร ไม่มีผู้ใจบุญคนใดรับขึ้นรถเพื่อไปส่งถนนใหญ่เลย

เหตุการณ์ทำนองนี้ มิใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดในสังคมปัจจุบัน “ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” เป็นwฤติกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไป

ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เรานับถือ ศ า ส น า กันอย่างไร จึงมีwฤติกรรมแบบนี้กันมาก เหตุใดการนับถือ ศ า ส น า จึงไม่ช่วยให้คนมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉwาะผู้ที่ทุกข์ ย า ก

การทำบุญ ไม่ช่วยให้เรามีเมตตา รู้จักแบ่งปัน หรือ กรุณาต่อผู้อื่นเลยหรือ…?

ขอขอบคุณข้อคิดดีๆจาก : wระไพศาล วิสาโล

ถ้าตั้งใจทำบุญด้วยใจ สลึงเดียวก็ได้บุญมากมาย แต่ถ้าหวังผล บุญได้ แต่น้อยมาก

การที่ไม่มีน้ำใจต่อคนใกล้ตัว ไม่ว่าพี่น้อง คนในครอบครัว หรือคนใช้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผลลบต่อตนเองในที่สุด ยิ่งไม่สนใจพ่อแม่ด้วยแล้วก็เท่ากับว่าอกตัญญู ในยามแก่เฒ่าตนเองอาจถูกลูกๆ ทอดทิ้งก็ได้

Facebook Comments