บวชแทนคุณพ่อแม่ เปิดทางสวรรค์ให้กับตน และทุกคนในโลก

คนโบราณมักจะเอาลูกชายบวชตอนอายุครบ 20 เลยอยากรู้อานิสงส์ของชายผ้าเหลืองว่าพ่อแม่จะได้บุญอย่างไร

มงคลที่ ๑๑ บำรุงมารดาบิดา & พระคุณของมารดาบิดา โดยหลวงพ่อเสือ

“วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

๑ เลี้ยงดูท่านยามชรา เอาใจใส่การกินอยู่หลับนอนของท่านไม่ให้เดือดร้อน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านแก่ เช้าวันใหม่ท่านแก่ไปอีกวันแล้ว เรารู้ว่าท่านแก่ทุกวันก็แล้วกัน จะได้ตอบแทนได้ทุกวัน ไม่ต้องดูอายุ

๒ ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้ว หรือเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดฟังธรรมะ

๓ ไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลของท่าน รักษาวงศ์ตระกูลที่ท่านให้มา ดำรงอยู่ได้นานๆคือ ทำความดีนั้นเอง

๔ ประพฤติตนดีควรแก่การรับมรดก ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก ไม่เกะกะเหลวไหล ไม่สุรุ่ยสุร่ายผลาญทรัพย์สมบัติที่ท่านมอบให้

๕ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ แม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้ การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ

พระพุทธองค์ตรัสว่า ถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าสองข้างของตน ประคับประคองท่านให้อยู่บนบ่านั้น ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่าน ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ แม้บุตรจะมีอายุถึง ๑๐๐ ปี และปรนนิบัติท่านเช่นนั้นตลอดชีวิต ก็ยังนับว่าตอบแทนบุณคุณท่านยังไม่หมด พระพุทธองค์ตรัสเพื่ออะไร เพื่อจะได้ให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรกระทำก่อนจะไปแสวงหานอกบ้านนั้นอยู่ใกล้เราเหลือเกิน แต่เราไม่เคยมองดูคุณค่าอันนี้เลย ทำให้แก่พ่อแม่ พ่อแม่ก็มีวิบากดีที่ได้ลูกดี แต่คนที่ทำมีมงคลชีวิต

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมด มี ๕ ประการ คือ

๑ เมื่อท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็ w ย า ย า ม ชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

๒ ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็ w ย า ย า ม ชักนำท่านให้บริจาคทานให้ได้ เริ่มต้นด้วยเราทำแล้วให้ท่านจบ

๓ ถ้าท่านยังไม่มีศีลรักษา ก็ w ย า ย า ม ชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้

๔ ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิ ยังไม่มีความสงบ ก็ w ย า ย า ม ชักนำให้ท่านหาความสงบให้ได้

๕ w ย า ย า ม ส่งเสริมท่านเดินทางสู่มรรค ผล นิพพาน อย่าขวางท่าน

เมื่อท่านถึงมรรค ผล นิพพาน ตอบแทนหมดไหม ? ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พ่อแม่กำลังทำเพื่อสร้างทางสู่มรรค ผล นิพพาน อย่าขวางท่าน

อานิสงส์ของการบวชนั้นมีมากมาย เราคงเคยได้ยินกับคำกล่าวที่ว่า

“การบวช ทำให้ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ แก่เราได้”

หากผู้บวชนั้นมีความตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอานิสงส์ที่ได้ก็ยิ่งเพิ่มพูนไปตามการปฏิบติตัวของเรา และไม่เพียงแต่ตัวผู้บวชจะได้รับผลบุญที่เกิดจากการบวชเท่านั้น แต่ผลบุญนี้ยังส่งผลไปถึงบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดแก่เรา

การบวช สามารถทดแทนคุณพ่อแม่ได้อย่างไร ?

wระเผด็จ ทัตตชีโว ได้เมตตาอธิบายคำตอบไว้ดังนี้

“เรื่องของความเชื่อ ใครจะเชื่ออย่างไรก็เรื่องของเขา ส่วนเราซึ่งเป็นชาวพุทธและเป็นคนรุ่นใหม่ จะตัดสินใจเชื่ออย่างไรควรพิจารณาดูเหตุดูผล เหตุผลตามหลักของwระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า ใครทำดีคนนั้นก็ได้ดี ใครทำชั่วคนนั้นก็ได้ชั่ว ใครทำใครได้

ลูกบวชลูกก็ต้องได้บุญ ในฐานะที่ได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามคำสั่งสอนของwระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามลูก บุญส่วนนี้จึงไม่ได้ แต่จะได้บุญส่วนอื่นคือได้บุญในฐานะที่สนับสนุนให้ลูกบวช และในฐานะที่ลูกบวชแล้ว ก็เลยตามไปตักบาตรให้ด้วยความเป็นห่วงwระลูกชาย ครั้นเมื่อไปตักบาตรแล้ว ก็ไม่ได้ตักให้เฉพาะwระลูกชายของตัวเองหรอก ตักบาตรให้wระองค์อื่นๆ ด้วย ท่านก็เลยได้บุญจากการให้ทานเพิ่มขึ้นมาอีก

คุณพ่อคุณแม่บางคนด้วยความเป็นห่วงลูกมาก จึงตามwระลูกชายไปอยู่ที่วัดตั้งครึ่งค่อนวันเกือบทุกวัน ก็เลยได้โอกาสฟังเทศน์ ได้ความรู้เรื่องบุญเรื่องบาป ทำให้รักบุญกลัวบาปมากยิ่งขึ้น ท่านจึงได้บุญตรงนี้อีกส่วนหนึ่ง หรือไหนๆ ก็มาถึงวัดแล้วเห็นญาติโยมคนอื่นๆ ที่มาวัดเขาถือศีล ภาวนา เขานั่งสมาธิ (Meditation)กัน ก็เลยทำตามเขาไปด้วย ได้เข้าพวกเข้าหมู่เป็นนักปฏิบัติธรรมไป

เพราะฉะนั้นนอกจากท่านจะได้บุญจากการตักบาตรทำทานแล้ว ท่านยังได้บุญจากการรักษาศีล และเจริญภาวนาอีกด้วย

บุญที่เกิดขึ้นคนละลักษณะ คนละส่วนกัน แต่ว่าได้บุญแน่นอน ยกเว้นคุณพ่อคุณแม่บางคน พอลูกบวชแล้วท่านก็อยู่เฉยๆ คิดว่าจะได้รับบุญจากwระลูกชาย ทำแบบนี้ไม่ได้บุญหรอกนะ ก็ไม่ได้ตักบาตร ไม่ได้ตามไปฟังเทศน์ที่วัด จะได้บุญมาจากไหน แต่ก็มีเหมือนกันที่พ่อไม่ไปวัด แต่wระลูกชายมาเทศน์ให้ฟังถึงบ้านก็เลยชื่นใจ ยอมทำตามที่wระลูกชายสอน ไปตักบาตร ไปถือศีล นั่งแหละคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญตรงนั้น ”

ผู้บวชมาบวชเพราะศรัทธาได้บุญมาก คือ๖๔กัป เพราะการดำเนินชีวิตเป็นนักบวชแท้ในพระธรรมวินัยนี้ประเสริฐที่สุด ผู้บวชจะไม่พลัดไปเกิดนอกพระพุทธศานสนาเลย ได้ เกิดในยุคที่พระศาสนาเจริญอยู่ตลอดไป บุญบวชต่ออายุได้ ช่วยให้พันอบายได้ ต้องบวชเป็นพระแท้ๆเท่านั้น…

ผู้บวชได้โอกาสในการ ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสงหาหนทางพ้นทุกข์เพราะปลอดกังวล บวชแล้วต้อง สำรวมในพระปาฏิโมกข์ การคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย มีสติสัมปชัญญะ สันโดษ รักการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ชีวิตนักบวชสมบูรณ์ จึงต้องปฏิบัติธรรม

ถ้าได้บรรลธรรมบิดามารดายังคงได้บุญมากกว่าใคร…

บิดามารดาผู้ให้ร่างกายมนุษย์ไดบุญครึ่งหนึ่ง คือ๓๒กัป ….

ผู้บวชทำบุญอะไรบิดามารดาได้รับผลบุญตลอด…

ได้อานิสงส์เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายมากมายเพียงไหน ประมาณมิได้เลย …

อ้างอิง :

รายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทางดีเอ็มซี

Facebook Comments

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
error: Content is protected !!